google1c8e871d32787010.htmlمارون گاز گستر اروند | ارتو تولوئن دی آمین

این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

ارتو تولوئن دی آمین(OTD)

ارتو تولوئن دی آمین چیست؟

OTD یا ارتو تولوئن دی آمین (ایزومرهای ۲و۳ تولوئن دی آمین و ۳و۴ تولوئن دی آمین) ماده گرانبهایی است که در واحد ۳۳۰ ، به عنوان محصول جانبی و از جداسازی ایزومرهای TDA بدست می آید.

این ترکیب از واکنش هیدروژناسیون دی نیتروتولوئن در حضور کاتالیزور مناسب ساخته می شود و بعنوان یکی از محصولات جانبی در فرایند تولید MTD از آن جدا می گردد.


موارد کاربر آن

به عنوان یک حد واسط شیمیایی، در ساخت tolyltriazole به کار می رود که این ماده برای فلزاتی چون مس، سرب، نیکل و نقره به عنوان عامل ضد خوردگی عمل می کند.

 این ترکیب به همراه دیگر تولوئن دی آمین ها در تولید مواد رنگی، ساخت رنگ مو و دیگر رنگهای آرایشی استفاده میشود.همچنین از این ماده در صنایع داروسازی نیز استفاده می شود.